Archives: Services

Advisory services

Project management

Administrative services

Knowledge center

With more than 17 years experience in more than 200 successfully completed studies, the Vascular Research Network has built an extensive quantity of knowledge and useful information. We love sharing this with you. Don’t hesitate to contact our Trial Desk.

Clinical Trial Manager (CTM)

Clinical Trial Manager is cloud software die volledige administratieve ondersteuning biedt bij het uitvoeren van clinical trials.

CTM verzorgt het beheer van resources, planning en registratie van trial-visits en de informatiestromen die vereist zijn door het onderzoeksprotocol. Bovendien helpt de Clinical Trial Manager bij het selecteren van geschikte kandidaten op basis van vastgelegde patiëntgegevens.

Clinical Trial Manager

Clinical Trial Manager is cloud software supporting the complete administrative procedure of clinical trials.

CTM manager resources, plans and registers trial-bisits and all data required by the trial protocol. on top of this, Clinical Trial Manager assists on selecting suitable candidates based own patient data and in-, and exclusion criteria.

Knowledge center

Met meer dan 17 jaar ervaring in meer dan 200 succesvol afgeronde studies, is bij het Vascular Research Network veel kennis en nuttige informatie opgebouwd. Deze delen wij graag met u. Aarzel dan ook niet om contact op te nemen met onze Trial Desk.

Administratieve diensten

1 2