Clinical Trial Manager

Clinical Trial Manager is cloud software supporting the complete administrative procedure of clinical trials. CTM manager resources, plans and registers trial-bisits and all data required by the trial protocol. on top of this, Clinical Trial Manager assists on selecting suitable candidates based own patient data and in-, and exclusion criteria.

Clinical Trial Manager (CTM)

Clinical Trial Manager is cloud software die volledige administratieve ondersteuning biedt bij het uitvoeren van clinical trials. CTM verzorgt het beheer van resources, planning en registratie van trial-visits en de informatiestromen die vereist zijn door het onderzoeksprotocol. Bovendien helpt de Clinical Trial Manager bij het selecteren van geschikte kandidaten op basis van vastgelegde patiëntgegevens.