VRN GCP Nieuwsbrief

Wanneer u betrokken bent bij de opzet en uitvoering van klinisch onderzoek, moet u kunnen aantonen dat u op de hoogte bent van de Good Clinical Practice regels en de in het land geldende wetgeving rond klinisch onderzoek. Dat doen we met een GCP trainingscertificaat.  Een behaald certificaat is 2 tot 4 jaar geldig. Maar wat als in de tussentijd de wetgeving wordt aangepast? Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven bij de arts-onderzoekers, verpleegkundigen en andere research professionals zelf. De vraag is of u op dit moment voldoet aan deze belangrijke eis! Sinds februari 2017 heeft er in de Wet medisch - wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)  een wijziging plaatsgevonden.  Namens VRN bieden wij de mogelijkheid om kosteloos bij GCP Central online een CGP certificaat te behalen of te vernieuwen. Ook al is uw certificaat nog geldig, is het toch belangrijk om op de hoogte te zijn van de huidige wijzigingen. Wat is er nu makkelijker dan online een training te volgen! Nadat u het certificaat hebt behaald, krijgt u altijd via het online CGP platform een notificatie wanneer  er weer een update beschikbaar is. U hoeft dan niet opnieuw de gehele training te doorlopen, maar alleen de wijzigingen. Hierdoor blijft u in korte tijd toch op de hoogte van de wijzigingen en blijft uw certificaat up -to- date. Hoe weet u nu voor welke training u moet kiezen? Daar hebben wij samen met GCPCentral de beslisboom voor ontwikkeld. Kijk dus snel welke training voor u het meest geschikt is en meldt u aan via de VRN website of stuur een e-mail naar Astrid Meijerink a.meijerink@vrn.nl Wilt u meer informatie over de wijzigingen dan kunt u deze vinden op www.gcpcentral.com.